REALIZOWANE PROJEKTYERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014COMENIUS 2009/2011CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKI

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 COMENIUS 2012/2014

 OFFICIAL WEBSIDE PROJECT

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

SZKOLNA RADA RODZICÓW

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

Save natural energy for future generation

In frame of the program FRSE Comenius Partnership School Projects, Save natural energy for future generation will be executed within two years. In this project take part eight schools from Czech Republic, Hungary, Great Britain, Germany, Spain, Italy, Turkey and Poniatowa (Poland). It’s a second Comenius project which be realized by Stefan Żeromski Primary School. The students will be more responsible for water and energy consumption and European citizen. They will help solve the environmental problems.  

Comenius school team: Iwona Kucharek - coordynator, Aldona Chabros-Rożalska, Joanna Pastwa, Rafał Pastwa, Joanna Wolska, Ewa Zielińska

 dodano dnia  25.05.2015 r.

  dodano dnia  14.05.2015 r.

 

 Konferencja informacyjno-promocyjna Programu Comenius/Erasmus+ Lublin, 14.05.2015 r.

 

Prezentacja Międzynarodowego Projektu Partnerskiego Szkół

Chrońmy naturalną energię dla przyszłych pokoleń

  dodano dnia  25.06.2014 r.

  Produkt końcowy projektu film-prezentacja Save natural energy for future energy 

film without music= https://drive.google.com/file/d/0B3CwH8ghzlUodXlZai0zMUpfa1U/edit?usp=sharing


film with music=
https://drive.google.com/file/d/0B3CwH8ghzlUoblpyNzJiUDlLVUE/edit?usp=sharing

  dodano dnia  24.06.2014 r.

    ZAKOŃCZENIE PROJEKTU COMENIUS - WIZYTA W TURCJI 

  dodano dnia  20.05.2014 r.

    PRZYJACIEL PLANETY ENERGII   

  dodano dnia  05.05.2014 r.

  GLOBALNIE - ODPOWIEDZIALNI 

  dodano dnia  25.04.2014 r.

    KARTKI Z PAMIĘTNIKA PODRÓŻNIKA COMENIUS: PRUM (NIEMCY)  

  dodano dnia  31.03.2014 r.

    WIZYTA COMENIUSA W BARCELONIE 2014   

  dodano dnia  17.03.2014 r.

    KONKURSY PLASTYCZNE Z COMENIUSEM 2014   

  dodano dnia  08.01.2014 r.

    Comenius ponownie „zagościł” w pracowni językOWEJ 

 dodano dnia  20.12.2013 r.

    COMENIUS - WIZYTA WE WŁOSZECH  

  dodano dnia  03.12.2013 r.

    PROJEKT EDUKACYJNY - PLANETA ENERGII   

  dodano dnia  06.11.2013 r.

   KONKURS - OSZCZĘDZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ   

  dodano dnia  29.10.2013 r.

English version pdf (0,8MB)   

  dodano dnia  28.10.2013 r.

    SPRZĄTANIE ŚWIATA - ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ 

  dodano dnia  17.10.2013 r.

Innym ważnym rezultatem działań uczniów było zebranie i zaprezentowanie podstawowych informacji na temat sposobów oszczędzania energii elektrycznej w postaci stałych ekspozycji - gazetek przed i w pracowni nr 16.

The next important result of students action was collected and presented basic information about the ways of saving electric energy. They prepared exhibitions in and in front of the  classroom number 16.

  dodano dnia  16.10.2013 r.

We wrześniu 2013 r. przeprowadzono II część ankiety ewaluacyjnej wśród uczniów. Zawierała ona pięć pytań, które dotyczyły treści jakie będą realizowane w kolejnym roku trwania projektu Comenius. Wyniki zostały zebrane i przedstawione na poniższym wykresie.

In September 2013 the second part of evaluation questionnaire was held among students. The questionnaire consisted of five questions about the topics which would be discussed in the next year of Comenius project. The results were collected and presented in the graph.

  dodano dnia  02.10.2013 r.

   SPOTKANIE SZKÓŁ PARTNERSKICH VENDRYNE 

  dodano dnia  25.09.2013 r.

    ZUŻYCIE ENERGII W POLSCE I SPOSOBY JEJ OSZCZĘDZANIA   

  dodano dnia  03.07.2013 r.

    FISH GALLERY - COMENIUS PROJECT 

  dodano dnia  21.06.2013 r.

    PEJZAŻ PONIATOWEJ Z WODĄ W TLE   

  dodano dnia  04.06.2013 r.

    NIESPODZIANKA A SURPRISE  

  dodano dnia  27.05.2013 r.

    WIZYTA COMENIUS W BUDAPESZCIE (WĘGRY)   

  dodano dnia  17.04.2013 r.

    WIZYTA COMENIUS W FRODSHAM (ANGLIA)   

  dodano dnia  08.04.2013 r.

    TYDZIEŃ EKOLOGICZNY Z COMENIUSEM   

    WIELKANOC Z COMENIUSEM   

  dodano dnia  23.03.2013 r.

    RYBY NASZYCH WÓD CZĘŚĆ IV   

  dodano dnia  22.03.2013 r.

    RYBY NASZYCH WÓD CZĘŚĆ III  

   WARSZTATY MUZYCZNE COMENIUS   

    ZAJĘCIA PLASTYCZNE COMENIUS   

  dodano dnia  07.03.2013 r.

  RYBY NASZYCH WÓD - CZĘŚĆ II   

  dodano dnia  05.02.2013 r.

    PRODUKTY COMENIUS 2012   

    WYKŁAD COMENIUS - RYBY SŁODKOWODNE W POLSCE   

  dodano dnia  04.01.2013 r.

    KONKURSY COMENIUSOWE   

    ŚWIĄTECZNE KARTKI Z EUROPY 2012   

  dodano dnia  19.11.2012 r.

    WIZYTA W POLSCE/VISIT IN POLAND 6-9.11.2012 

  dodano dnia  02.11.2012 r.

    Konkurs na pm „Moja szkoła” rozstrzygnięty!  

  dodano dnia  31.10.2012 r.

   KONKURS NA LOGO I HASŁO PROJEKTU - ROZSTRZYGNIĘTY  

  dodano dnia  08.10.2012 r.

     KALENDARZ OSZCZĘDZANIA WODY I ENERGII 

  dodano dnia  02.10.2012 r.

  Szkolna Grupa Comenius\The School Group of Comenius

Uczniowie klasy 4 „b” na dobre rozpoczęli prace z projektem Comenius. Na wspólnym  spotkaniu, 12-osobowa grupa, ustaliła kalendarz działań oraz  sposoby ich realizacji, opracowała także przejrzyste kryteria oceny pracy członków zespołu (zaangażowanie w działania projektowe, ocena z zachowania oraz ocena z języka angielskiego).

The pupils 4b started to work by the Comenius project. There was a meeting of 12 members of group which decided of the order of activities and the way of accomplishment. They worked out clear criteria of assessment, the tasks of members team (involvement in project activities, conduct marks, marks in English).

Grupa przygotowała gazetkę informacyjną przed pracownią nr 16 oraz kalendarz oszczędzania wody, gdyż w pierwszym roku projektu uczniowie będą zajmować się zagadnieniami związanymi z WODĄ, w drugim zaś ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ. Opiekę nad grupą będzie sprawował Pan Rafał Pastwa.

The team prepared an informational classroom newsletter before a classroom number 16 and the calendar of saving water because during the first year of the project pupils will take up issues concerning WATER  and in second year ELECTRIC ENERGY. Mr. Rafał Pastwa has been given the charge of this group.

Coordynator Comenius: Iwona Kucharek

  dodano dnia  24.09.2012 r.

   Nie wyrzucaj zużytych baterii! Dbaj o środowisko! 

    SPRZĄTANIE ŚWIATA 2012 

  dodano dnia  22.09.2012 r.

     DBAJĄC O ŚRODOWISKO ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI 

  dodano dnia  06.09.2012 r.

NEW COMENIUS FOR PRIMARY SCHOOL IN PONIATOWA

In the years 2009-2011 was carried out jontly with schools from Hungary, Bulgaria, and the UK, an international project Cultural expedition in Europe, as part of the Comenius School Partnership FRSE. Thanks to acquired funds for this project, our school has been enriched with new facilitis and ICT equipment. New year 2012 was also happy for our school because through long procedures, our project has been highly appreciated and accepted by the National Agency for the Development of the Education Foundation. Our project Save natural energy for future generation will be done jointly with schools in the UK, Turkey, Hungary, Italy, Spain, Czech Republic, Germany. This time, we will act as the main coordinator of the project.

Coordynator Comenius: Iwona Kucharek

  dodano dnia  03.09.2012 r.

KĄCIK COMENIUSA COMENIUS CORNER

W holu szkoły, w miejscu reprezentacyjnym szkoły zostały zawieszone tablice informacyjne, zwane Kącikiem Comenius. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać tu informacje dotyczące projektu, czasu jego realizacji oraz szkół partnerskich. Kolorystyka, układ graficzny tablic oraz ich wykonanie jest autorstwa Pani Marioli Lisowskiej.

Coordynator Comenius: Iwona Kucharek

  dodano dnia  27.08.2012 r.

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2012-2014