REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 PRZYJACIEL PLANETY ENERGII

COMENIUS 2012/2014

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

Uczniowie klasy I c w tym roku szkolnym realizowali projekt Planeta Energii. Wspólnie wykonane doświadczenia, działania pozwoliły w pełni zrealizować cele projektu. Dzieci zdobyły wiedzę na temat energii elektrycznej, źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych. Na zakończenie projektu uczniowie otrzymali tytuł Przyjaciela "Planety Energii".

The students from class Ic took part in Energy Planet project. They did some experiments, gained some knowledge about energy, its sources and found out how to use electrical appliances safely. Now, they became the Friends of Energy Planet.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali od organizatora programu edukacyjnego Grupa Energia pamiątkowe dyplomy, zaś nauczyciel koordynujący działania projektowe (prowadzenie zajęć, sprawozdawczość) certyfikat.

All participants got the diplomas from ENERGA group and the teacher got the special certificate.

 

Iwona Kucharek

w górę/up

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2014