REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 TYDZIEŃ EKOLOGICZNY Z COMENIUSEM

COMENIUS 2012/2014

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 The ecological week with Comenius

Celem organizacji tygodnia ekologicznego było włączenie uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska, zachęcanie ich do pogłębiania wiedzy na temat problemów ekologicznych oraz propagowanie zdrowego odżywiania się. Wszystkie działania zostały skorelowane z realizowanym przez naszą szkołę projektem Comenius dotyczącym ochrony źródeł energii naturalnej na naszej planecie. The purpose of the organization of the ecological week was to convince students to protect the environment, encouraging them to deepen their knowledge of environmental issues as well as to promote healthy eating. All activities were correlated with Comenius project on the protection of natural energy sources on the planet.

Każdy dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem. W poszczególnych dniach obowiązywał inny kolor ubioru, który obligował zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Each day of the week procceeded under a different slogan. In every particular day the children and the teachers were obliged to dress to school in a different colour

 Przebieg tygodnia ekologicznego

 I dzień (21.03.) Światowy Dzień Lasu – kolor zielony

 The first day 21.03.13 World Forest Day - green colour day

W tym dniu uczniowie wykonali pracę plastyczną w formie plakatu „Przyroda – moja miłość” (format i technika dowolna). Prace – plakaty zostały wyeksponowane na I piętrze w szkolnej galerii plastycznej. On this day students have performed an art work in a form of a poster "Nature - my love". The posters were exhibited on the first floor in the school art gallery.

 II dzień (22.03.) Światowy Dzień Wody – kolor niebieski

 The second day 22.03.13 World Water day - blue colour day

Hasło dnia „Chcemy żyć w czystym świecie”. The slogan of the day "We want to live in a clean world".

I klasy – w grupach 4-5 osobowych dzieci wykonały stroje  z materiałów będących odpadami, takimi jak: papier, puszki itp. I classes - in groups of 4-5 children have made costumes with waste materials such as paper, cans, etc.

II klasy – wykonały „Mini – albumy” o wybranym organizmie chronionym w Polsce. II classes - performed  albums about animals and plant protected in Poland.

III klasy – wzięły udział w quizie ekologicznym. III classes- took part in the ecological  quiz.

 III dzień (25.03.) Dzień Zdrowia – kolor czerwony

 III classes - took part in the ecological  quiz

W tym dniu wszystkie klasy wzięły udział w sesji na temat zdrowej żywności, zdrowego odżywiania się. Warsztat ten prowadziła studentka Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. On this day all classes took part in a session on healthy food and healthy eating. This workshop  has been prapared by thr student of the Faculty of Food Technology at the University of Life and Science in Lublin.

  IV dzień (26. 03.) Dzień Słońca – kolor żółty

 The fourth day - 26.03.The Day of Sun - yellow colour day

Warsztaty techniczne „z jajkiem”. Uczniowie klas I wykonali kanapki z jajkiem, klasy II pastę jajeczną, sałatki jarzynowe z jajkiem  zostały przygotowane przez klasy III. On this day there were technical workshops with eggs. The students have made sandwiches with eggs, eggs paste and vegetable and egg salad.

 V dzień (27.03.) Dzień Ziemi – kolor brązowy

 The fifth day - Earth Day - brown colour day

Ostatniego dnia nastąpiło podsumowanie działań związanych z realizacją Tygodnia Ekologicznego z Comeniusem. Uczniowie mogli obejrzeć wystawę prac konkursowych na I piętrze w galerii plastycznej. On the last day there was a summary of the activities. Our students  could see an exhibition of the best works in the school art gallery.

Wzięli udział w pokazie mody ekologicznej oraz obejrzeli scenkę ekologiczną zaprezentowaną przez uczniów klasy 3 „Smutna Ziemia”. They also took part in ecological fashion show as well as they were able to see ecological and environmental scene presented by class 3

Zwycięzcy konkursów plastycznych, technicznych, quizu ekologicznego otrzymali nagrody. The winners of  an art competion and environmental quiz have received  awards.

Coordynator Comenius: Iwona Kucharek, tłumaczenie Aldona Chabros-Rożalska

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013