REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 SAVE NATURAL ENERGY FOR FUTURE GENERATION  

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

WSPIERAMY

 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2012\Clean up the world 2012

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego, podobnie jak w latach poprzednich, uczestniczyła w akcji „Sprzątanie Świata. Uczniowie klas IV – VI, a wśród nich Szkolna Grupa Comenius rozpoczęła akcję o godz. 12.00.

The Stefan Żeromski Primary School, like in previously years, take part in an action „Clean up the world”. The pupils from classes IV-VI, among them Comenius School Group started the action at 12 o’clock.

 

Uczniowie podczas sprzątania używali rękawic ochronnych, a śmieci były zbierane do foliowych worków. Akcja przebiegała sprawnie, uczniowie zebrali kilkadziesiąt worków odpadów, wśród których przewagę stanowił papier i plastik.

During cleaning the pupils used protective gloves and the rubbish were collected in plastic sacks. The action was proceeding smoothly. The pupils collected several dozen sacks of waste (especially paper, plastic).

„Sprzątanie Świata” konsoliduje ludzi, uczy odpowiedzialności i samodzielnego działania. Pobudza inicjatywę i pomysłowość. Rodzi zdrową rywalizację w słusznej sprawie. Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.

The clean the world join people, teach them responsibility and encourage children to think for themselves. It spurs them into initiative and ingeniousness. It breeds healthy competition in a right cause. We hope that these actions will result in looking after the environment every day. It will prove that  it is unusual, useful  tool in an educational process of young generation.

Coordynator Comenius: Iwona Kucharek

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2012