REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 WIZYTA COMENIUS W FRODSHAM (ANGLIA)  

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 

 The Comenius visit in Frodsham (England)

W dniach 18-21 marca 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie szkól partnerskich we Frodsham w Wielkiej Brytanii. Gospodarzem tej wizyty była szkoła CE Primary School z Frodsham. Wszystkie grupy mieszkały w Chester, które zostało założone przez Rzymian około 2000 lat temu. Było znane jako Deva lub Castra Devana i stanowiło bazę zaopatrzeniową dla wojsk Rzymu stacjonujących w okolicy. Po upadku cesarstwa zostało przejściowo opanowane przez Celtów, a następnie znalazło się pod kontrolą Angolów i Sasów. Po zajęciu kraju przez Normanów w 1066 roku, wybudowano w mieście zamek i katedrę. Oba budynki można oglądać do dziś. Przez resztę średniowiecza Chester nie odegrało większej roli w historii. Obecnie, odbywają się tu wielkie gonitwy koni.

On 18- 21 of March 2013, another partner schools meeting took place in Frodsham, in the UK. The host of the visit was the CE Primary School in Frodsham. All foreign groups stayed in Chester, which was founded by the Romans about two thousand years ago. The town Chester was known as Deva or Castra Devana and it was a supply base for Roman troops stationed in this area. After the fall of the empire it was temporarily occupied by the Celts, then, came under the control of an Englishmen and Saxons. After the occupation of the country by the Normans in 1066, there was built a cathedral and and a castle in Chester. Both buildings can be seen today. During the rest of the Middle Ages the town did not play a bigger role in the history. Currently, a great horse races are hold there.

Frodsham, to miasteczko w którym znajduje się CE Primary School organizator spotkania szkól partnerskich Comenius. Dziewięciotysięczne Frodsham znajduje się na południowy zachód od Manchester i na południe od Liverpoolu, nad rzeką Mersey. W średniowieczu było ważnym portem należącym do hrabiów Chester. Znajduje się tu kościół parafialny św Wawrzyńca z XII wieku, który funkcjonuje do dziś. Frodsham było znanym ośrodkiem handlowym, do dziś w każdy czwartek miasteczko zamienia się w wielkie targowisko.

Frodsham, the town in which there is the CE Primary School, the organizer of Comenius partner schools meeting. This town is located in the south west of Manchester and in the south of Liverpool, the Mersey river. There is the parish church of St. Lawrence from the twelfth centuary, which is still opened. Frodsham has been an important trade centre until now. Every Thursday the town turns into a big market.

Podczas pobytu w szkole mogliśmy obserwować szereg zajęć na terenie szkoły i poza budynkiem. Naszymi przewodnikami byli uczniowie klas starszych, którzy z zaangażowaniem zaprowadzali nas do różnych zakamarków swojej szkoły, min. hodowli kur, ogrodu ciszy, ściany wspinaczkowej i szachowej.

During our stay in the CE Primary School we could see a number of classes in the school and outside the school building. Our guides were pupils from higher classes who  showed us different corners of their schools. We saw a place for keeping hens, a quiet garden, a climbing wall and a special chess room.

Podczas wycieczki tematycznej do Llandudno w północnej Walii, zwiedzaliśmy jeden z popularnych i modnych kurortów w Wielkiej Brytanii.

While we were staying in England we also visited Llandudno, one of the most popular an fashionable resort in Britain.

Następnie pojechaliśmy do Llanberis zwiedzić tzw Electric Mountain, czyli elektrownię, która znajduje się we wnętrzu góry i jest całkowicie niewidoczna z zewnątrz. Do wnętrza góry jedzie się autobusem. Po kilku minutach wysiada się poniżej poziomu jeziora, które znajduje się obok góry. Zwiedzanie trwa ok. godziny i jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Duże wrażenie sprawiają ogromne turbiny. Niestety ze względów bezpieczeństwa nie można robić zdjęć. Budowa tego obiektu trwała ponad 10 lat, pracowało przy nim ponad 3000 ludzi, uroczystego otwarcia dokonał sam książę Karol.

We also had a possibility to see Llanberis Electric Mountain. It is a hydro power station inside the mountains which is completely invisible from outside. The view of this station was very impressive. Unfortunately, for security reason we couldn't take photos. The construction of the hydro power station lasted more than 10 years., over 3000 people built it. The opening celebration was done by the Prince of Charles.

 

Coordynator Comenius: Iwona Kucharek, tłumaczenie Aldona Chabros-Rożalska

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013