REALIZOWANE PROJEKTYeTWINNING ERAZMUS+ 2016/2018COMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

  PATRON SZKOŁY

   STEFAN ŻEROMSKI

   (1864-1925)

 

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWOJĘZYK ANGIELSKI

 

 ŚLADAMI STEFANA ŻEROMSKIEGO

    KONKURSY O PATRONIE SZKOŁY W 150. ROCZNICĘ URODZIN

    Rozstrzygnięcie konkursu poświęconego S. Żeromskiemu

   WYCIECZKA DO NAŁĘCZOWA: ŚLADAMI STEFANA ŻEROMSKIEGO

   NAŁĘCZÓW STEFANA ŻEROMSKIEGO

    85 ROCZNICA ŚMIERCI STEFANA ŻEROMSKIEGO - NASZEGO PATRONA

    ŚLADAMI STEFANA ŻEROMSKIEGO - WYCIECZKA KLAS V DO NAŁĘCZOWA

    UROCZYSTY APEL W 25 - LECIE NADANIA SZKOLE IMIENIA

     145 ROCZNICA URODZIN NASZEGO PATRONA STEFANA ŻEROMSKIEGO

 

 Życiorys, twórczość i tradycje szkoły

Stefan Żeromski , pseudonimy Maurycy Zych, Józef Katerla i Stefan Iksmoreż.

Urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło Kielc pod ówczesnym zaborem rosyjskim (zmarł w Warszawie 20 listopada 1925), prozaik, dramatopisarz, publicysta.

Strawczyn, dom zbudowany na fundamentach domu, w którym urodził się Stefan Żeromski.

Pochodził z rodziny szlacheckiej. Lata szkolne (1876-1887) spędził w Kielcach, a studia w Instytucie Weterynaryjnym w Warszawie, które niestety przerwał z braku środków do życia. Następnie pracował jako guwerner w dworach szlacheckich, m.in. w Nałęczowie.

Chory na gruźlicę, wyjechał w 1892 roku do Szwajcarii, gdzie pełnił funkcję zastępcy bibliotekarza Polskiego Muzeum Narodowego w Rapperswilu.

To doświadczenie pozwoliło mu tak naturalistycznie opisywać szwajcarskie krajobrazy w opowiadaniu "O żołnierzu tułaczu". Po powrocie ze Szwajcarii pracował w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich w Warszawie.

Zmuszony do opuszczenia zaboru rosyjskiego, przeniósł się do Galicji, a w 1909 wyjechał do Paryża, od 1913 w Zakopanem.

W roku 1918 organizator polskiej władzy państwowej na Podhalu, prezydent tzw. Republiki Zakopiańskiej. Od 1919 roku przebywa w Warszawie. Inicjator projektu Akademii Literatury, współzałożyciel i prezes (1920) Związku Zawodowego Literatów Polskich, założyciel Straży Piśmiennictwa Polskiego i polskiego PEN-Clubu (1924).

Przyczynił się do powstania Towarzystwa Przyjaciół Pomorza (1920), uczestniczył w akcji plebiscytowej na Mazurach. W dowód uznania dla zasług otrzymał mieszkanie na Zamku Królewskim w Warszawie. W 1924 roku kandydował do Nagrody Nobla, ale jej nie otrzymał, głównie z powodu kampanii niemieckiej po opublikowaniu tomu Wiatr od morza (1922).

 Twórczość

- Zbiory prozy: Opowiadania opublikowane pod pseudonimem Maurycy Zych (1895, m.in. Doktor Piotr, Siłaczka) oraz Rozdziobią nas kruki, wrony... (1895) nawiązujące do powstania styczniowego;
- Utwory powieściowe (1898, dłuższe opowiadania, np. O żołnierzu tułaczu, Promień);
- Powieści społeczno-obyczajowe: Syzyfowe prace (1897), Ludzie bezdomni (tom 1-2, 1899, z datą 1900);
- Napisana w 1904 roku wielka powieść historyczna z okresu wojen napoleońskich Popioły ustaliła ostatecznie reputacje Żeromskiego (tom 1-4, 1904) oraz "klechda" z czasów powstania styczniowego Wierna rzeka (1912);
- Podejmując tematykę historyczną, Żeromski nawiązywał do problemów współczesności, np. w utworach: Powieść o Udałym Walgierzu (Chimera 1905), Sen o szpadzie (1905), Echa leśne (1905), Nagi bruk (1906), Nokturn (1907), Słowo o bandosie (1908), Duma o hetmanie (1908), a także w tragedii Sułkowski (1910);
- Tematykę współczesną podjął w powieściach: Dzieje grzechu (tom 1-2, 1908), Uroda życia (1912), Przedwiośnie (1924, z datą 1925), w trylogii Walka z szatanem (1916-1919)

oraz dramatach: Róża  (1909), Turoń (1923), Uciekła mi przepióreczka (1924).

Poematy prozą: Wisła (1918), Międzymorze (1923), Puszcza jodłowa (1925).
- Proza publicystyczna m.in.: Początek świata pracy (1919), Snobizm i postęp (1923);


- Według utworów Żeromskiego zrealizowano także Filmy:

Dzieje grzechu, Uroda życia, Wierna rzeka, Przedwiośnie, Syzyfowe prace, Ponad śnieg i Wiatr od morza.
 

W 80 rocznicę śmierci pisarza (20 listopada 1925 r.) w Nałęczowie odbyła się premiera filmu pt. Stefana Żeromskiego dusza rozdarta autorstwa Lucyny Smolińskiej i Mieczysława Sroki.

 

 Wspomnienia

5 października 2001 r. zmarła w Warszawie w wieku 88 lat Monika Żeromska; artystka, malarka, pisarka. Była córką i zarazem strażniczką pamięci o swoim ojcu Stefanie Żeromskim.

Po wielkim ojcu odziedziczyła talent pisarski; jej wspomnienia, które wydała pod koniec swego życia rozeszły się jako bestsellery.

Pogrzeb Moniki Żeromskiej odbył się w Warszawie 11 października 2001, została pochowana obok rodziców na Cmentarzu Ewangelicko-reformowanym.

Tadeusz Różewicz

... jest luty 2002 roku

idę ulicami Stefana Żeromskiego

idę pożegnać się z panią Moniką

która zasnęła odeszła

naciskam guziczek domofonu

nazwisko i imiona

Anny Moniki zamalowane

zieloną farbą

 Tradycja

Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej stały się coroczne konkursy o patronie organizowane przez bibliotekę szkolną, oraz uroczyste obchody

Dnia Patrona (14 października)

wieczornice, apele i wystawy. Są również organizowane konkursy na gazetkę, album o Stefanie Żeromskim. Szczególnie uroczyście obchodzi się okrągłe rocznice urodzin i śmierci pisarza.

W szkole widnieje sztandar, pamiątkowa tablica i kącik poświęcony patronowi szkoły.

  Pytania pomocnicze do konkursu "Życie i twórczość Stefana Żeromskiego":

1.    Podaj dokładną datę urodzin Stefana Żeromskiego.

2.    Podaj imiona rodziców Stefana Żeromskiego.

3.    Kim był ojciec Stefana Żeromskiego?

4.    Gdzie znajdują się Ciekoty (obok jakiego dużego miasta leżą i pod jaką górą)?

5.    Gdzie rozpoczął naukę Stefan Żeromski w 1874 r.?

6.    W którym roku zmarła matka Stefana Żeromskiego?

7.    Jak nazywał się nauczyciel języka polskiego Stefana Żeromskiego, pod wpływem, którego rozpoczął pisać "Dzienniki"?

8.    W którym roku zmarł ojciec Stefana Żeromskiego?

9.    Do jakiej szkoły w Warszawie wstąpił Stefan Żeromski w l886 r.?

10.  Czy Stefan Żeromski zrobił maturę?

11.  W jakim charakterze zaczął pracować Stefan Żeromski, po rezygnacji ze studiów?

12.  W 1892 r. rozpoczął pracę Stefan Żeromskiego w Szwajcarii w Rapperswill - w jakim charakterze i gdzie?

13.  Z kim się ożenił Stefan Żeromski w 1892 r.?

14.  W jakiej gazecie ukazuje się opowiadanie "Doktor Piotr" w 1892 r.?

15.  Pod jakim pseudonimem wychodzą pierwsze książki Stefana Żeromskiego? (np. "Siłaczka")

16.  Gdzie pracuje Stefan Żeromski po wyjeździe ze Szwajcarii i powrocie do Warszawy?

17.  W którym roku wychodzą "Syzyfowe prace"?

18.  W jakiej gazecie od 1902 r. rozpoczyna się drukowanie w odcinkach powieści "Popioły"?

19.  W którym roku zamieszkał Stefan Żeromski w Nałęczowie?

20.  Pod jakim pseudonimem wydaje Stefan Żeromski "Różę"?

21.  Jak nazywała się malarka, w której zakochał się Stefan Żeromski, (druga żona pisarza)?

22.  Jakie powieści ukazały się w 1912 r.?

23.  W którym roku urodziła się córka Monika ? (Ile miałaby dzisiaj lat ?)

24.  Jakiego pisarza poznaje Stefan Żeromski w Zakopanem w 1914 r.?

25.  W którym roku umiera syn Adaś i gdzie został pochowany?

26.  Gdzie brał udział Stefan Żeromski w plebiscycie w 1920 r.?

27.  W którym roku ukazuje się "Wiatr od morza"?

28.  W 1924 r. Stefan Żeromski otrzymuje mieszkanie w Warszawie, gdzie się ono znajdowało?

29.  W 1925 r. otrzymał Stefan Żeromski nagrodę literacką, za jaką powieść?

30.  Kto grał główną rolę na premierze sztuki "Uciekła mi przepióreczka" w 1925 r.?

31.  Podaj dokładną datę śmierci Stefana Żeromskiego.

32.  Wymień 5 tytułów książek Stefana Żeromskiego.

33.  Wymień trzy miasta, w których mieszkał Stefan Żeromski.

34.  Gdzie podróżował Stefan Żeromski (oraz gdzie przebywał za granicą)?

35. Gdzie znajdują się muzea Stefana Żeromskiego?

 

Adaś Żeromski z rodzicami.

Opracowanie rap

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2012