AKTUALNOŚCIO PROJEKCIEDOKUMENTACJAREALIZACJA PROJEKTUBENEFICJENCIKONTAKT

 

 

 

 CEL PROJEKTU EDUKACYJNEGO  ROZWINĄĆ SKRZYDŁA

 

 

 

Zwiększenie szans edukacyjnych 930 dzieci z gminy Poniatowa oraz podwyższenie jakości świadczonych usług edukacyjnych przez szkoły podstawowe i gimnazja zlokalizowane na terenie gminy poprzez realizację programów rozwoju szkoły uwzględniających kompleksowe zajęcia dodatkowe oraz wsparcie specjalistyczne (psycholog, logopeda, doradca zawodowy, gimnastyka korekcyjna) uczniów od września 2010 do końca sierpnia 2011 roku.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Copyright © 2010 Gmina Poniatowa MGZdsOO   Realizacja: rap