REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

  MOODLE

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 

 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

 Modułowe Obiektowo Zorientowane Dynamiczne Środowisko Nauczania

 

Witamy wszystkich zainteresowanych nauczaniem zdalnym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w I edycji kursu internetowego pt. Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej.

Krótki opis kursu

  Wstęp do przywództwa w erze cyfrowej

Prezentowany kurs samokształceniowy opracowany na potrzeby studiów podyplomowych ma na celu przybliżyć wszystkim zainteresowanym wiadomości związane z globalizacją, szeroko pojętą komunikacją, wyzwaniami i zagrożeniami jakie niesie Internet oraz przywództwem w erze cyfrowej. Informacje zawarte w kursie mają pomóc w podejmowaniu coraz lepszych decyzji w naszym ciągle zmieniającym się świecie. Projekt skierowany jest także do grona osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów podejmowania decyzji kierowniczych.

Zdecydowana większość materiałów w nim prezentowanych pochodzi z moich własnych opracowań, popartych wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Pozostałe materiały użyte w kursie zaopatrzone są stosownym przypisem lub informacją dotyczącą bibliografii.

Uczestnik kursu przed jego rozpoczęciem powinien posiadać umiejętności posługiwania się komputerem, sprawnie poruszać się po platformie Moodle oraz zapoznać się z Poradnikiem metodycznym zawierającym wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tej formy kształcenia.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie kursu lub jego poszczególnych elementów (materiałów w formacie PDF, opracowań w postaci stron WWW, quizów, słownika, Wiki oraz zadań online i offline) przez inne osoby do zastosowań edukacyjnych.

  Introduction to leadership in the digital era

The present course, prepared for the post-graduate course of studies, aims at presenting the current state of knowledge about globalisation, widely understood communication, challenges and dangers that the Internet brings and leadership in the digital era. Information contained in the course is supposed to help in making better and better decisions in our constantly changing world. The project is also directed to persons wishing to deepen their knowledge about psychological aspects of making managerial decisions.

The absolute majority of the material presented here comes from my own studies, supported by many years of professional experience. The remaining material used in the course is marked with appropriate footnotes or information regarding bibliography.

Before starting the course, a participant should be capable of using the computer, deftly use the Moodle platform and become familiar with the Methodological Handbook, that includes all the most important information concerning this form of education. I agree for other persons to use the course or its parts (material in the PDF format, studies in the form of WWW pages, quizes, dictionary, Wiki or online and offline tasks) for educational purposes.

Poradnik metodyczny (Methodological Handbook) do kursu   pobierz plik

 

Kurs rozpoczyna się 4 października 2010 roku.

W celu uczestnictwa w kursie należy wejść na link podany poniżej i założyć własne konto.

Uwaga! Aby otrzymać pełny dostęp do kursów, musisz stworzyć konto w tym serwisie.

Po zalogowaniu można zapisać się na kurs. Kurs nie posiada klucza aktywacji.

http://hydra.umcs.lublin.pl/pub/

 

Dziękuje Panu doktorowi Jarosławowi Bylinie za możliwość publikacji kursu na serwerze UMCS.

Rafał Pastwa

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2010