REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 NASZE PRODUKTY COMENIUS

COMENIUS 2012/2014

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 

Our Comenius Products

Przez kolejne miesiące 2012 roku organizowane były dla naszych uczniów różne konkursy Comenius, min: plastyczne i literackie. Prace konkursowe, które  zajęły pierwsze miejsce zostały przetłumaczone przez nauczycieli języka angielskiego. W takiej oto postaci zostały one wysłane do naszych szkół partnerskich:

Within the next months of the current year in our school were organised various Comenuis competitions like art and literature. The entries which took the first place have been translated by the English teachers. In just such a form they were sent to our partner schools.

Plakat  do Włoch/A poster to Italy

 

Opowiadanie do Niemiec/A story to Germany

 

Artykuł do Czech/An article to Czech Republic

 

Wiersz  do Wielkiej Brytanii/A poem to Great Britain

  

Wszystkie zostaną umieszczone wspólnie z pracami zwycięskimi naszych europejskich przyjaciół na stronie projektu „Save natural energy for future generation”, którą administruje szkoła turecka z Kapadocji.

All works will be placed together with the winning works of our European friends on the project website „Save natural energy for future generation”  which is in control of Turkish  school from Cappadocia.

 

Coordynator Comenius: Iwona Kucharek, tłumaczenie Aldona Chabros-Rożalska

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013