REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 WIZYTA W POLSCE/VISIT IN POLAND  

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 

 

WIZYTA SZKÓŁ PARTNERSKICH COMENIUS W PONIATOWEJ/The first visit in Poland

W dniach od 6 do 9 listopada 2012 r. odbyła się w naszej szkole wizyta gości z zagranicy w ramach realizowanego przez nas projektu programu Comenius pt. „Save natural energy for future generation”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół partnerskich, tj. dyrektorzy i nauczyciele, uczniowie z Hiszpanii, Turcji, Czech, Włoch, Niemiec, Węgier, Wielkiej Brytanii, z którymi będziemy współpracować w ciągu najbliższych dwóch lat. W sumie gościliśmy 31 osób ( 22 nauczycieli i 9 uczniów). Uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły aktywnie zaangażowali się w przygotowanie tych odwiedzin.

Our school is a coordinator of the project „Save natural energy for future generation” which will be worked  out in frame of Comenius programme within two years. From 6th to 9th November we had pleasure  to host at our school the representatives  of partner schools from Spain, Turkey, the Czech Republic, Italy, Germany, UK, and Hungary participating in this project. We were visited by 22 teachers and 9 students from  these countries. We are glad to continue this cooperation for the next two years.

 

Wtorek 6.11.2012 r./Tuesday, 6.11.2012

Wtorek był pierwszym dniem wizyty. Tego dnia wszyscy goście, zostali odebrani z lotniska im. F. Chopina w Warszawie oraz dworca PKP w Nałęczowie. Po długiej podróży, wszyscy zostali zakwaterowani w nowym hotelu Montis w Poniatowej. W podróży towarzyszyły im p. Aldona Chabros-Rożalska oraz p. Joanna Wolska. Smaczna kolacja, a także skorzystanie ze strefy relaksacyjnej SPA hotelu Montis, zregenerowały siły naszych gości.

Tuesday was the first day of the visit. On that day, all our guests were picked up from the Warsaw airport by Mrs. Joanna Wolska and from the train station in Nałęczów by Mrs. Aldona Rożalska. After a long journey the guests were accommodated in Montis hotel in Poniatowa. A delicious dinner  as well as using the SPA relaxation in the hotel allowed them to rest.

Środa 7.11.2012 r./Wednesday, 7.11.2012

Goście, w asyście pani Joanny Wolskiej, rankiem dotarli pieszo do naszej szkoły, gdzie byli oczekiwani przez społeczność szkolną. Po serdecznym powitaniu przez uczniów w progach szkoły, goście przeszli do pracowni komputerowej, gdzie dyrektor szkoły p. Zygmunt Wyroślak oficjalnie powitał delegacje partnerskich szkół.

After a warm welcome by the student body at the schools doorstep, the guests were invited to join us in the computer room, where our headmaster Mr. Zygmunt Wyroślak officially welcomed delegations of the partner schools. After this, all teachers watched  eight presentations of the countries, cities and partner schools and carefully listened to interesting lectures in English.

 

Uczniowie z Czech i Węgier udali się na zajęcia w przydzielonych klasach, natomiast nauczyciele obejrzeli osiem prezentacji multimedialnych „Moja szkoła”, przygotowanych przez wszystkie szkoły partnerskie. Prezentacja szkoły polskiej przypadła Weronice Rodzik, uczennicy klasy 5d, zwyciężczyni szkolnego konkursu.

Pupils from Czech Republic and Hungary went to classes with their Polish friends. Polish school was presented by Veronika Rodzik, the winner of school competition PowerPoint presentation “My school”.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Przedszkola Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej w Poniatowej. Zwiedzający podziwiali estetykę i wystrój naszego budynku (sal lekcyjnych, korytarzy), zadawali szereg pytań dotyczących pozyskiwania środków, realizowanych projektów przez naszą szkołę.

The next point of our Wednesdey programme was a tour around our school and a visit to the nursery school. The visitors admired our school building (classrooms, corridors) asking a lot of questions  relating to fundrising project for  the school.

Po południu grupa nauczycieli i uczniów pod opieką p. Aldony Chabros-Rożalskiej, p. Joanny Wolskiej, p. Ewy Zielińskiej udała się na wycieczkę autokarową do Kazimierza Dolnego. Tam wszyscy mieli okazję zwiedzić Muzeum Przyrodnicze ze zgromadzonymi przykładami fauny i flory naszego mikroregionu. Spod muzeum cała grupa wyruszyła w 40 minutowy tour melexami wzdłuż Wisły do Wąwozu Korzeniowego.

In the afternoon a group of teachers  from foreign schools together with our teachers Mrs. Aldona  Chabros-Rożalska, Mrs. Joanna Wolska and Mrs. Ewa Zielińska went on a trip to Kazimierz Dolny. They had an opportunity to visit the Museum of Natural History with the collected examples of flora and fauna of our micro-region. From the museum the whole group went on a 40 minutes tour along the Vistula river to the Root Gorge.

W drodze powrotnej mogliśmy podziwiać przepiękną architekturę kazimierską. Na zakończenie wycieczki grupa wysłuchała krótkiego koncertu organowego na unikatowych XVII wiecznych organach znajdujących się w Kościele Farnym.

On the way back  we were able to admire a beautiful architecture of Kazimierz. At the end of the trip the group have a possibility to listen a short organ concert on unique 17th centuary organ located in the parish church.

W późnych godzinach wieczornych, przy taktach muzyki tanecznej, został zrealizowany ostatni punkt programu - aerobik wodny. Zmęczeni, ale zadowoleni goście zostali odwiezieni przez p. Grażynę Piłat i p. Pawła Tyszkiewicza do hotelu.

In the evening our  guests were invited to our local swimming pool where they had a good time doing water aerobics. Tired, but happy our visitors were taken to the hotel Montis by  Mrs. Grażyna Piłat and Mr. Paweł Tyszkiewicz.

Czwartek 8.11.2012 r./Thursday, 8.11.2012

W czwartek nasi goście uczestniczyli w „zajęciach otwartych”, prowadzonych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej p. Ewę Zielińską, p. Halinę Bednarz, p. Marię Tatarę, p. Annę Woźniak, p. Barbarę Kanię, p. Ewę Bijak. Były to zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, taneczne) o roślinach i zwierzętach wodnych. Prowadzące Panie zaprezentowały różnorodne techniki plastyczne, które wzbudziły niezwykłe poruszenie i zachwyt naszych gości.

In Thursday visitors observed art lessons taught by Mrs. Ewa Zielińska, Mrs. Ewa Bijak, Mrs. Maria Tatara, Mrs. Halina Bednarz, Mrs. Anna Woźniak, Mrs. Barbara Kania where students from grades I, II and III worked on creating water with plants and water animals using different art techniques, while learning songs, dances about water.

Po powrocie z lekcji odbyły się wspólne warsztaty, w trakcie których omówiono zadania projektowe na najbliższe miesiące oraz ustalono harmonogram wzajemnych wizyt w szkołach partnerskich. Spośród 8 propozycji wybrano jedno logo projektu (szkoła turecka) oraz jedno hasło (szkoła angielska)

After returning from the lessons the workshops were held, during which we discussed the project tasks for the nearest months. Moreover all partners set a schedule of the visits in their schools and from 8 proposals have been been selected one logo of the project (Turkish school) and one slogan (English school).

Następnie grupa nauczycieli i uczniów wybrała się na wycieczkę pieszą Doliną 9 Stawów w Poniatowej. Poruszając się z biegiem rzeki Kraczewiczanki zwiedziliśmy miejsca, urządzenia (hydroforownia, oczyszczalnia ścieków), które pełnią kluczową rolę w ochronie naszych zasobów wód podskórnych.

Then a group of teachers and students went on a walking tour of the Valley of  9 Lakes in Poniatowa. Going along the Kraczewiczanka river they could see hydrophore and  waste water treatment, which play the key role in protecting our water resources.

   

Na szlaku wędrówki, minęliśmy pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej, goście poznali historię powstania obozu pracy dla ludności żydowskiej, a wcześniej obozu śmierci dla żołnierzy radzieckich w Poniatowej.

Hiking through the town, our guests saw a monument commemorating the victims of  World War II. They were told a story of a labour camp for Jews, and ealier death camp for Soviet soldiers in Poniatowa.

 

Wieczorem wszystkie szkoły uczestniczyły w koncercie zespołu Scholares Minores Pro Musica Antiqua, który odbył się w odrestaurowanym barokowym kościele w Opolu Lubelskim.

In the evening all schools participated in the concert of Scholares Minores Pro Musica Antiqua, which took place in a restored, baroque church in Opole Lubelskie.

Po powrocie do Poniatowej cała grupą wypuściliśmy 8 Lampionów Przyjaźni, symbolizujące wszystkie szkoły partnerskie.

After returning to Poniatowa the whole Comenius group released 8 Friendship Lanterns symbolizing all the partner schools.

Podczas uroczystej, a zarazem pożegnalnej kolacji odbyło się podsumowanie wizyty w Polsce. Koordynator projektu p. Iwona Kucharek podziękowała gościom za pobyt w Poniatowej, wręczyła certyfikaty uczestnictwa w wizycie oraz pamiątkowe gadżety – broszury informacyjne o szkole i Poniatowej, foldery promujące nasz region i kraj oraz drobne upominki - prace plastyczne, wykonane przez nauczycieli naszej szkoły.

In the evening, at an integration meeting the project coordinator Mrs. Iwona Kucharek thanked guests for their stay in Poniatowa, presented certificates of participation and small souvenirs - our schools and Poniatowas brochures promoting our region and country small gift-art work which were made by our teachers.

Nazajutrz goście udali się na lotnisko im. Fryderyka Chopina, skąd pełni wrażeń odlecieli do swoich krajów. Do zobaczenia w Wielkiej Brytanii!

The next day, the guests went to the Frederic Chopin airport and full of unforgettable memories flew home countries. See you in the United Kingdom!

 

Tekst: Iwona Kucharek, Tłumaczenie: Aldona Chabros-Rożalska, Opracowanie: Rafał Pastwa

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2012