REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 RYBY NASZYCH WÓD - CZĘŚĆ II

COMENIUS 2012/2014

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

Rozpoczęła się II część działania na temat ryb w naszych wodach - konkurs plastyczny.

Po spotkaniu z pasjonatem ryb żyjących w Polsce panem Piotrem Sporyszem, podczas którego dzieci poznały zwyczaje, oraz środowisko wodne w którym żyją nasze ryby, zespół Comenius wybrał 10 najpopularniejszych gatunków min: karpia, leszcza, szczupaka, węgorza i lina. Wychowawcy klas wylosowali jedną z nich, po czym na zajęciach plastycznych uczniowie pod ich kierunkiem wykonali podobizny ryb. Najpiękniejsze prace zostały wyeksponowane w szkolnej galerii plastycznej.

After the meeting with Mr Piotr Sporysz (who is really keen on of fish living in Poland), Comenius group chose 10 the most popular fish i.a.: carp, bream, pike, eel and tench. Form teachers drew one of the species and their students prepared some paintings presenting fish. The most beautiful paintings were shown in the school art gallery.

 

Zespół Comenius oraz jury konkursu wyłoni wkrótce zwycięzców konkursu. Nagrodzone prace zostaną opatrzone kartami informacyjnymi w języku angielskim i będą reprezentować naszą szkołę we wspólnie opracowanym słowniku ryb zamieszkujących Europę.

Comenius group and the jury will choose the winners of that competition. Prizewinning paintings will be depicted in English and they will represent our school in a dictionary presenting fish living in Europe.

Iwona Kucharek

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013