REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 NIESPODZIANKA A SURPRISE

COMENIUS 2012/2014

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

Podczas marcowego spotkania szkół partnerskich w Frodsham,  grupa węgierska przedstawiła pomysł  na nowe działanie, związane z realizowanym przez nas projektem. Wszystkie zespoły wyraziły zgodę na  udział w dodatkowym przedsięwzięciu. Polegało ono na zgromadzeniu i przesłaniu 50 zdjęć w wersji elektronicznej. Zdjęcia należało pogrupować w pięciu kategoriach: sporty wodne, jaskinie, SPA, jeziora, sposoby oszczędzania wody. Wszyscy wykonali to zadanie, a zaskakujący rezultat mieliśmy okazję obejrzeć podczas wizyty w Aldas Utcai Altalanos Iskola w Budapeszcie. Oto on! During the March meeting of partner schools in Frodsham, Hungarian group presented an idea for a new activity connected with our project. All the teams have agreed to participate in an additional undertaking, in which every participant of the project was to collect and send 50 photos in electronic version. The photos should have been grouped into five categories: water sports, caves, spa, lakes and saving water methods. Everyone has done this task and an astonishing  result we saw during a visit to Aldas Utcai Altalanos Iskola in Budapest. Here it is.

Coordynator Comenius: Iwona Kucharek, tłumaczenie Aldona Chabros-Rożalska

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013