REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 Kalendarz oszczędzania wody i energii

 CALENDAR OF SAVING WATER AND ELECTRICITY

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

WSPIERAMY

 

 

Grupa Uczniów Comenius na kolejnym spotkaniu zajęła się opracowaniem miesięcznego kalendarza związanego z oszczędzaniem wody i wydajnością energii w okresie trwania projektu.

Student Group at the next meeting of the Comenius program to focus on developing monthly calendar associated with saving water and energy efficiency for the duration of the project.

 

 

„Burza mózgów” przyniosła wiele interesujących propozycji, które zostały umieszczone w tabeli. Zespół będzie je wdrażał przez czas trwania działań projektowych.

Brainstorm has brought a lot of interesting proposals that have been placed in the table. The team will be implemented for the duration of the project activities.

 

 

Efekty przeprowadzonych akcji projektowych będą sprawdzane za pomocą rachunków - opłat za energię elektryczną i wodę.

Effects, the rate of project will be checked with the accounts - charges for electricity and water.

 

KALENDARZ OSZCZĘDZANIA WODY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Działanie

W szkole

W domu

Zakręcanie wody podczas mycia zębów i rąk

 

 

Promowanie urządzeń oszczędzających wodę i energię elektryczną

 

 

Wymiana baterii, kranów na oszczędnościowe

 

 

Używanie zmywarek do naczyń

 

 

Prysznic zamiast wanny

 

 

Wyłączanie zbędnego oświetlenia

 

 

Wykorzystywanie wody deszczowej do podlewania roślin ogrodowych

 

 

Żarówki energooszczędne

 

 

Rachunek za energię

 

xxxxxxxxx

Rachunek za wodę

 

xxxxxxxxx

 

CALENDAR OF SAVING WATER AND ELECTRICITY

 

ACTION

In school

At home

Turning off the water while brushing your teeth and hands

 

 

Promotion of water-saving devices and power

 

 

Replacing the battery, tap the savings

 

 

Using dishwashers

 

 

Shower rather than bath

 

 

Turn off unnecessary lighting

 

 

The use of rainwater for watering the garden plants

 

 

energy efficient light bulbs

 

 

Energy bill

 

xxxxxxxxx

Water bill

 

xxxxxxxxx

 

Kalendarz ten został wykonany przez członków grupy Comenius i zawieszony w sali nr 16.

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2012