REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 PROJEKT PIERWSZAKI  

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 

PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

Projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa jest największym projektem edukacyjnym w Polsce o wartości budżetu ok. 46 milionów.

Celem Projektu jest wdrożenie takiego modelu edukacji małych dzieci, który daje mocne fundamenty dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka.


Projekt jest skierowany do ok.130 000 uczniów z klas pierwszych z 2 700 szkół, z 6 województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego (co stanowi ponad 40% szkół z terenów objętych projektem!). Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzają w szkołach 50 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów w klasach wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne o wartości około 6 tysięcy złotych. W ten sposób w każdej ze szkół objętych projektem tworzona jest "Gardnerowska" strefa edukacyjna pn. Ośrodek Zainteresowań. W każdym takim Ośrodku dzieci mogą realizować działania edukacyjne zaplanowane przez nauczyciela, zgodnie ze swoimi możliwościami, zdolnościami i talentami. W konsekwencji realizowany jest nie tylko postulat indywidualizacji nauczania, ale także
otwiera się przestrzeń na manifestację potrzeb i ujawnianie posiadanych przez dzieci talentów.

Sprawozdanie z realizacji projektu w naszej szkole.

  dodano dnia  15.06.2011 r.

     ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

  dodano dnia  18.01.2011 r.

    TRZECI ETAP PROJEKTU DLA PIERWSZAKÓW - ROZPOCZĘTY

  dodano dnia  29.06.2010 r.

  pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy - ii część

dodano dnia  22.12.2009 r.

    pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy - I część

 dodano dnia  26.10.2009 r.

    PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

 

 

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2012