REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM OSZCZĘDZANIA W SKO  

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

Innowacyjny projekt dotyczący oszczędzania w SKO przez uczniów klas młodszych już rozpoczęty. Uczniowie, których rodzice wyrazili zgodę na udział dzieci w tym ogólnopolskim programie, są szczęśliwymi posiadaczami kart bankowych. Mogą kontrolować za pomocą Internetu stan swojego konta, wpłacać swoje oszczędności  do opiekunek SKO lub samodzielnie w Oddziale Banku PKOBP w Poniatowej.

„Mali” użytkownicy  kont bankowych odbyli szkolenie  nt. procedur związanych z korzystaniem z konta. Przeprowadziła je dyrektor oddziału PKO BP w Poniatowej, następnie dzieci zostały zaproszone na zajęcia praktyczne w samym oddziale.

Wyposażone w nową wiedzę, z nowymi umiejętnościami  uczniowie z klasy 2b i 3b rozpoczęli wielkie i systematyczne oszczędzanie.

Iwona Kucharek

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2012