REALIZOWANE PROJEKTYCOMENIUS 2012/2014CZWARTKI Z BAJKĄZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAROZWINĄĆ SKRZYDŁAPIERWSZAKICOMENIUS 2009/2011

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAHARCERSTWO

 

 

 DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2010

 

STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCIDRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

SZKOLNA RADA RODZICÓW

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

 

Na podstawie materiałów zawartych w projekcie edukacyjnym „3... 2… 1… - Szkoła bezpiecznego Internetu”, oraz cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach informatyki w klasach V i VI (Bezpieczny Internet, ZUI – zespół uzależnienia od Internetu, Od etykiety do netykiety, Zasady rozmów telefonicznych, Jak sobie radzić z wirusami) uczniowie klas V i VI redagowali komiksy w programie PowerPoint  na wybrany temat związany z Bezpieczeństwem w Internecie. Nauczyciel wspierał uczniów w tworzeniu komiksów oraz dodatkowo opublikował artykuły informacyjne o tematyce Internetu dla rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli na stronie internetowej szkoły: Internet i młode pokolenie wyzwania, zagrożenia, nadzieje; Etykieta, Netykieta, Rozmowa telefoniczna, Jak napisać e-maila do nauczyciela?

 

Laureaci konkursu szkolnego:

Klasy V

Klasy VI

Adam Przydatek klasa V c

Karol Kołodziej klasa V d

Waldemar Godzina klasa V b

Szymon Romanowicz klasa V a

Daria Młyniec klasa VI a

Karol Bartoś klasa VI c

Sandra Kamińska klasa VI a

Karol Grabczak klasa VI b

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Prezentacja najciekawszych prac naszych uczniów posłuży jako pomoc edukacyjna w nauce informatyki i przyczyni się do lepszego zrozumienia, a przede wszystkim współtworzenia Wirtualnego Świata przez naszych obecnych i przyszłych uczniów.

Prace uczniów wyłonione w szkolnym konkursie, utworzone w ramach projektu Dzień Bezpiecznego Internetu 2010 zostały zamieszczone w prezentacji multimedialnej.

Cele Konkursu to:

  • Promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu jako alternatywy do zachowań ryzykownych.

  • Kształcenie i rozwijanie umiejętności efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

  • Rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych w pracy z uczniami.

  • Integracja nowoczesnych technologii w organizowaniu i realizowaniu procesu dydaktycznego.

  • Tworzenie bazy elektronicznych zasobów edukacyjnych dla nauczycieli.

 

 

Opracowanie Rafał Pastwa

 

 

redaguje Rafał Pastwa  © 2013