8 MAJA 2011 HARCERSTWO

 

 

 DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

„… bo harcerską powinnością jest, by słowo Polska w sercu mieć…”

Głównym założeniem i ideą harcerstwa jest patriotyzm. Każdy, kto wstępuje do ZHP, składa przyrzecznie i tam przysięga, że „ma szczerą wolę pełnić służbę Bogu i Polsce...”. Dlatego, aby sumiennie wypełniać obowiązki wynikające z przyrzeczenia harcerskiego, harcerze bardzo chętnie angażują się we wszelkie uroczystości państwowe i święta lokalne w naszej Małej Ojczyźnie.

W 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja harcerze z 38 DH działającej przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę w Kościele pw. Ducha Świętego i pełnili wartę przy pomniku na Placu Konstytucji 3 Maja. Po oficjalnych uroczystościach obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów z klasy Vd przybliżający okoliczności uchwalenia drugiej na świecie konstytucji.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.


W niedzielę 8 maja 2011 r. podczas obchodów rocznicy Dnia Zwycięstwa druhny i druhowie objęli honorową wartę przy Pomniku – Symbolu Walki i Męczeństwa w Poniatowej. Wysłuchali przemówienia przedstawiciela Związku Kombatantów RP oraz apelu poległych. Szczególnie zapadające w pamięć były słowa skierowane bezpośrednio do poniatowskich harcerzy. Mówiły one o powinnościach młodych ludzi względem Ojczyzny w czasie pokoju. W swym przemówieniu przedstawiciel Związku Kombatantów RP wspominał  druhny i druhów, którzy do ostatnich dni maja 1945 r. walczyli z okupantem hitlerowskim, niejednokrotnie oddając swe młode życie, byśmy mogli dziś żyć w wolnej Polsce.

 

Wraz z przedstawicielami władz miasta, członkami Związku Kombatantów RP, delegacjami ze szkół oraz różnych organizacji samorządowych pragnęliśmy w ten sposób uczcić to święto poprzez naszą służbę.

dh. Jolanta Markuszewska, dh. Dorota Herda

 

 

autor © 2011 rap

 

STRONA GŁÓWNADRUKI-REKRUTACJA

PLAN LEKCJI

RZECZNIK PRAW UCZNIA

KONKURSYKÓŁKASPORT

REDAGUJĄ UCZNIOWIESAMORZĄDPREZENTACJEKOMIKSYQUIZY

MATERIAŁY DO LEKCJIRELIGIAINFORMATYKAPRZYWÓDZTWO

WSPIERAMY

REALIZOWANE PROJEKTYROZWINĄĆ SKRZYDŁAFRSE COMENIUSZIELONA SZKOŁAMAŁA ROMAPIERWSZAKI

KONTAKTHISTORIA ABSOLWENCIPATRONPRACOWNICYLINKI

DOKUMENTACJA SZKOŁYSTATUTWYCHOWANIEPROFILAKTYKAOCENIANIE

REDAGUJĄ NAUCZYCIELEARTYKUŁYSCENARIUSZEFOTOGRAFIEINTEGRACJAMONTESSORIBIBLIOTEKAŚWIETLICAHARCERSTWO

SOCRATES-COMENIUSMY SCHOOL IS COOL