STRONA GŁÓWNAARTYKUŁYHARCERSTWOPRZYGODA ŻYCIA

Betlejemskie Światło Pokoju - Wszyscy rodzimy się do służby

Betlejemskie Światło Pokoju

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.

W grudniu 2009 roku harcerze z naszej szkoły kolejny już raz ponieśli Betlejemskie Światło Pokoju do wszystkich poniatowskich szkół, przedszkoli, zakładów  pracy oraz ważniejszych instytucji kulturalnych, oświatowych i gospodarczych.

Zaprosili oni w ten sposób mieszkańców naszego miasta do udziału w Tajemnicy wiary składając życzenia, aby nie zabrakło w Nowym Roku „siły w ramionach i czystego ognia w sercu, co zapali wszystko wokół szczęściem i radością…”

Przesłanie tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju Brzmi:
"Wszyscy rodzimy się do służby"

Hasło pochodzi z wypowiedzi Zofii Kossak, na ogół jest podawane w następującym kontekście: „Wszyscy rodzimy się do służby, jakiemu panu będziemy służyć, zależy od nas samych”.

Rozpoczynając w ZHP rok służby posługujemy się hasłem, które każe zadać sobie pytanie, jakiemu panu ja służę, to jest, jakie wartości, albo raczej idee, są dla mnie na tyle ważne, że mógłbym się dla nich poświęcić.

Wszyscy rodzimy się do służby – to znaczy, że służba jest przyrodzonym zadaniem i nakazem moralnym każdego człowieka, a ideałem harcerskiego wychowania jest, aby służba była też wolną wolą każdego harcerza.

Skąd się wzięła akcja "Betlejemskie Światło Pokoju"?

Akcja "Betlejemskie Światło Pokoju" została zorganizowana po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło jest transportowane do Wiednia za pośrednictwem austriackich linii lotniczych. Jeśli ze względu na skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła w samym Betlejem, wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia.

Na około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego odbiera Światło na przejściu granicznym na Łysej Polanie w Tatrach. Stąd Światło wędruje do harcerskiego ośrodka „Głodówka”, gdzie po mszy świętej w kapliczce przekazane zostaje dalej – przez Kraków, Jasną Górę rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby trafić za pomocą rąk harcerek i harcerzy do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

W Warszawie delegacja harcerek i harcerzy dzieli się Betlejemskim Światłem Pokoju z Prymasem Polski, a następnie z Prezydentem RP, Premierem, Marszałkami Sejmu i Senatu. Światło jest zanoszone do kościołów, urzędów, organizacji, szpitali. Z Warszawy płomień wędruje na północ, a stamtąd na wschód  - na Ukrainę, Białoruś, Litwę i do Rosji. Światło z Betlejem dociera do całej Europy, nawet poza krąg polarny.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. My, harcerze, roznosząc Betlejemski Ogień po całym kraju i przekazując go poza granice Polski, pełnimy służbę, ulepszamy świat. Działając w swoim mieście, regionie, najbliższej okolicy, pokazujemy, co oznacza niesienie pokoju oraz idei braterstwa.

Opracowały: dh Jolanta Markuszewska, dh Dorota Herda

 zdjęcia Dorota Herda

w górę

 

Created with picasa © 2009 rap