SPORTINTEGRACJASTRONA GŁÓWNA

Udział uczniów naszej szkoły w I Wojewódzkiej Interolimpiadzie dla szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi

W dniu 13 listopada 2009 roku w Chełmie po raz pierwszy zorganizowano

I Wojewódzką Interolimpiadę

dla uczniów niepełnosprawnych z klas integracyjnych. Naszą szkołę reprezentowała ośmioosobowa drużyna, którą tworzyli uczniowie z różnorodną niepełnosprawnością oraz troje dzieci sprawnych. Opiekunami drużyny sportowej byli: pedagog szkolny, nauczyciel prowadzący rewalidacje oraz rodzice dzieci.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w różnych konkurencjach, wykazywali sportową postawę i chęć zwycięstwa.

Wszystkie drużyny otrzymały puchary i medale oraz słodki poczęstunek. Impreza zakończyła się gorącym obiadem. Konkurencje sportowe przeplatane były zabawami integracyjnymi oraz popisami młodych zawodników z klubów sportowych z Chełma.

Dużo śmiechu i radości dały dzieciom „artystyczne” makijaże oraz odlotowe fryzury.

Doping publiczności zagrzewał wszystkich uczestników do rywalizacji i dobrej zabawy.

 

Była to impreza na medal !!!

autor zdjęć Marek Stawiarski

Opracowanie Bożena Socha, Mirosława Niedziela i Jadwiga Kustra

 

autor  © 2009 rap